Uvedba standardov SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2

CE označevanje jeklenih konstrukcij je obvezno od 1.7.2014. Ključni pogoj, da lahko proizvajalec jeklene konstrukcije označi proizvod z oznako CE, je, da ima vzpostavljen in certificiran sistem kontrole proizvodnje.

Namen seminarjev, ki jih na IMK izvajamo v sodelovanju z SIQ, je podrobna predstavitev obeh standardov ter pomoč k njihovi lažji uvedbi v prakso. Seminar je zasnovan tako, da so upoštevani predvsem različni interesi ciljnih udeležencev glede obsega in vsebine ter pričakovane končne dodane vrednosti seminarja.
Predstavljene so splošne zahteve v povezavi s CE označevanjem jeklenih konstrukcij in certificiranjem kontrole proizvodnje ter vsebine in praktične uporabe standardov SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2. Oba tehnična prevoda standardov v slovenščino sta bila izvedena na IMK Ljubljana.

uvedba-standardov-1