UL FKKT brisoleji

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2015

Strokovno mnenje o stanju obstoječih brisolejev na objektu novogradnja UL FKKT v Ljubljani.