Tlačni cevovod HE Savica

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2015

Pregled in ocena stanja tlačnega cevovoda dimenzije ø800mm/ø700mm HE Savica v Bohinju.