Test izolacije cisterne v Hotelu Kompas

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2014

Test izolacije cisterne v Hotelu Kompas.