TE Trbovlje oljevodi

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2015

Periodični pregled stanja cevovodov oljnega gospodarstva (OG) v Termoelektrarni Trbovlje.