Splavarska brv

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  2013-2014

 • Opis del

  Projektiranje (PZI, PID)
  Projektantski nadzor
  Nadzor kontrole izdelave in montaže nosilnih jeklenih konstrukcij
  Izredni pregled ob delovni nesreči

IMK je s svojo celovito ponudbo za naročnika pripravil potrebno projektno dokumentacijo jeklene nosilne konstrukcije nove Splavarske brvi (PZI in PID). Med gradnjo smo zagotovili še projektantski nadzor in nadzor nad kvaliteto izdelave in montaže jeklene nosilne konstrukcije. Po delovni nesreči na gradbišču smo nemudoma opravili izredni pregled montirane jeklene nosilne konstrukcije in zagotovili nemoteno nadaljevanje del.

Nova Splavarska brv nadomešča obstoječo Splavarjevo brv čez reko Savinjo v Celju. Nosilna konstrukcija je sovprežna z betonsko ploščo na vrhu, znotraj mostne konstrukcije potekajo vzdolžni inštalacijski vodi. Most je sestavljen iz dveh delov; iz glavne mostne konstrukcije in vijačnice, ki sta med seboj ločena z vzdolžno dilatacijo. Glavna mostna konstrukcija premošča reko Savinjo v enem loku z največjim svetlim razponom 74 m. Na desnem bregu se v obliki vijačnice spusti na koto terena Mestnega parka. Skupna dolžina mostu je 147.5 m, ocenjena teža jeklene nosilne konstrukcije znaša 160t.