Rezervoar C in D Energetika Ljubljana

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2011

Strokovni nadzor rekonstrukcije rezervoarjev C in D v Energetiki Ljubljana.