Rezervoar 10000m3 v TE Trbovlje

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2016

Strokovno mnenje o stanju obstoječe podnice rezervoarja R2 v TE Trbovlje – vizualni pregled stanja z meritvami debelin pločevin dna rezervoarja volumna 10000m3.