Pregled stanja in kontrola poškodovanih objektov zaradi žledu

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2014

Izredni pregled stanja in superkontrola pri sanaciji poškodovanih objektov v času havarije zaradi žledu leta 2014.