Pregled in ocena poškodb na objektu DV 2×110 kV Pivka – Postojna

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2014

Pregled in ocena poškodb na jeklenih konstrukcijah 110 kV daljnovodnih stebrov objekta DV 2x 110kV Pivka-Postojna na območju havarije zaradi žledenja ter superkontrola izdelave in montaže novih nadomestnih jeklenih konstrukcij daljnovodnih stebrov ter sanacije v havariji/žledolomu poškodovanih elementov obstoječih jeklenih konstrukcij daljnovodnih stebrov na objektu DV 2×110 kV Pivka – Postojna.