Pregled dimovodne tuljave

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2009

Pregled stanja obstoječe nosilne jeklene konstrukcije dimovodne tuljave na objektu Plinske turbine štev. 1 v Termoelektrarni Trbovlje – 2009