Rekonstrukcija hale obrata predelave debele pločevine Acroni Jesenice

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2013

  • Opis del

    Glavni pregled jeklene konstrukcije
    Projektiranje (PZI)
    Projektanski nadzor

Glavni pregled stanja jeklenih nosilcev žerjavnih prog v Hali A PDP – predelava debele pločevine.