Obdobni pregled merilnega stolpa Kanalski Vrh

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2012-2013

Obdobni pregled merilnega stolpa Kanalski Vrh.