Nihalka Žekovec

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2012

Pregled stanja nosilnih jeklenih konstrukcij vmesnih podpornih stebrov Nihalke Žekovec-Golte.