Mostova v Soteski

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2015

  • Opis del

    Projektiranje (PZI sanacija poškodb)
    Glavni pregled nosilne jeklne konstrukcije

Glavni pregled jeklene nosilne konstrukcije železniškega mostu na progi št. 70 Jesenice – Sežana v km 20+018 (most čez Savo Bohinjko v Soteski).

Glavni pregled jeklene nosilne konstrukcije železniškega mostu na progi št. 70 Jesenice – Sežana v km 18+620 (most čez Savo Bohinjko v Soteski).