Metal Ravne: Rekonstrukcija Jeklarne I

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  2015

 • Opis del

  Statika
  PZI
  PID
  Gradbeni nadzor
  Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije

Postavitev novih mostnih dvigal 60 t + 30 t.