Nova proizvodna hala EPŽ3 Metal Ravne

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2011

  • Opis del

    Projektiranje (PGD, PZI)
    Nadzor izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij

Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije nove proizvodne hale za postavitev EPŽ 3 naprave s pomožnimi tehnološkimi agregati.