Kotlovnica TE Trbovlje

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2012

Periodični pregled stanja nosilnih jeklenih konstrukcij objekta kotlovnice in kotla v Termoelektrarni Trbovlje.