Kompresorska postaja Ajdovščina

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2008-2010

Strokovni nadzor nad izvajanjem varjenja, protikorozijske zaščite ter izvedbe nosilnih jeklenih konstrukcij objekta Kompresorska postaja Ajdovščina.