Jeklene konstrukcije mostu za Prečkanje kanala HE

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    2011

  • Opis del

    Projektiranje (PGD, PZI)
    Nadzor izdelave in montaže nosilnih jeklenih konstrukcij

Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mostu za Prečkanje kanala HE Srednja Drava 1, lokacija Miklavž na Dravskem polju Miklavž na Dravskem polju.