Osnovni podatki
Firma Inštitut za metalne konstrukcije, d.o.o.
Skrajšano ime IMK d.o.o.
Sedež Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
Organizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo
Šifra dejavnosti 72.190
Matična številka 5051657
ID številka za DDV SI72505176
TRR SI56 0204 5001 3865 468 pri NLB d.d.
Organi inštituta Direktor
Ustanovitelj IMK 55 d.o.o.
Glavne dejavnosti
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Kontaktne točke
Naslov Mencingerjeva 7, p.p. 3410, 1001 Ljubljana
Telefon 01 280 21 00
Fax 01 280 21 51
E-pošta info@imk.si