Kratka predstavitev inštituta

IMK vse od svojega začetka pred več kot 60 leti dalje deluje kot ustanova, ki nudi gospodarstvu celovito podporo pri projektiranju, izvedbi in kontroli kakovosti v času načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja energetskih, industrijskih in infrastrukturnih objektov. IMK s svojimi strokovnjaki celovito pokriva naslednja področja načrtovanja, izvedbe in preskušanja jeklenih konstrukcij:

  • projektiranje,
  • nadzor v času izdelave in montaže
  • porušne in neporušne preiskave vgradnih materialov, izdelkov in delov konstrukcij,
  • obremenilne preizkušnje konstrukcij,
  • certificiranje varilcev in varilnih postopkov,
  • certificiranje kontrole proizvodnje proizvajalcev jeklenih konstrukcij po EN 1090-1,
  • certificiranje kontrole proizvodnje izdelkov za vgradnjo v jeklene konstrukcije.

V novejšem obdobju IMK nadaljuje svoj razvoj na podlagi dolgoletne tradicije in skladno s svojim poslanstvom skrbi za spremljanje razvoja na področju dejavnosti ter stalno usposabljanje zaposlenih v cilju zagotovitve visoke kakovosti storitev.
Na organizacijsko poslovnem področju ima IMK urejen sistem vodenja kakovosti skladno s standardom ISO 9001. Sistem vodenja kakovosti je certificiran in obsega: raziskave in razvoj, projektiranje, tehnično svetovanje in nadzor, preskušanje materialov in konstrukcij ter zagotavljanje in kontrola kakovosti kovinskih konstrukcij in mehanske opreme.

V cilju ustrezne podpore poslovnim partnerjem na področju zagotavljanja kakovosti vgradnih materialov in postopkov vgradnje ima IMK laboratorij, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za področje izvajanja mehanskih in metalografskih preiskav.

Za področje certificiranja varilcev ima IMK vzpostavljen sistem, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17024.

Za področje certificiranja kontrole proizvodnje ima IMK vzpostavljen sistem, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17065.