Nova proizvodna hala EPŽ3 Metal Ravne

Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije nove proizvodne hale za postavitev EPŽ 3 naprave s pomožnimi tehnološkimi agregati.

Pregled dimovodne tuljave

Pregled stanja obstoječe nosilne jeklene konstrukcije dimovodne tuljave na objektu Plinske turbine štev. 1 v Termoelektrarni Trbovlje – 2009

Prizidavi Kotlovnice na Toplarni Šiška

Nadzor kontrole kvalitete izdelave in montaže nosilnih jeklenih konstrukcij ob prizidavi Kotlovnice v oseh A”-F/2-02 na Toplarni Šiška (TOŠ) – 2013-2014

Sanacije cestnega mostu v Črnučah

Sanacije premostitvenih objektov na državni cestni in železniški infrastrukturi so vedno bolj aktualne, istočasno pa predstavljajo zahteven in obsežen poseg. IMK s svojo celovito ponudbo nudi investitorjem tako izdelavo idejnih predlogov ter izvedbenih projektov sanacije, kot tudi projektantski nadzor med gradnjo in kontrolo izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij.

IMK je izvedel idejni ter izvedbeni projekt sanacije cestnega mostu v Črnučah. Med gradnjo je izvajal projektantski nadzor in nadzor izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij. Most čez Savo v Črnučah je bil zgrajen leta 1906 ter v kasnejših letih večkrat rekonstruiran oz. saniran. V sklopu sanacije leta 2014 so bili izvedeni novi AB elementi plošč hodnikov za pešce in kolesarje, v celoti zamenjana oprema mostu (razsvetljava, ograja, dilatacije, odvodnjavanje) ter zamenjana oz. sanirana jeklena nosilna konstrukcija mostu, ki je bila izključno zaradi korozijskih poškodb na posameznih mestih popolnoma dotrajana.