Most preko Mure – Veržej

Superkontrola kvalitete izvedbe obnove protikorozijske zaščite nosilne jeklene konstrukcije železniškega mostu na progi št. 41 Ormož-Hodoš v km 28+564 (most čez reko Muro pri Veržeju).

Mostova v Soteski

Glavni pregled jeklene nosilne konstrukcije železniškega mostu na progi št. 70 Jesenice – Sežana v km 20+018 (most čez Savo Bohinjko v Soteski).

Glavni pregled jeklene nosilne konstrukcije železniškega mostu na progi št. 70 Jesenice – Sežana v km 18+620 (most čez Savo Bohinjko v Soteski).

TE Trbovlje oljevodi

Periodični pregled stanja cevovodov oljnega gospodarstva (OG) v Termoelektrarni Trbovlje.

Krka Ljutomer-Septolete

Nadzor kontrole izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij ob Novogradnji objekta Septolete Total, KRKA d.d., v Ljutomeru.

Kompresorska postaja Ajdovščina

Strokovni nadzor nad izvajanjem varjenja, protikorozijske zaščite ter izvedbe nosilnih jeklenih konstrukcij objekta Kompresorska postaja Ajdovščina.