Možnost zaposlitve na IMK – Prosti delovni mesti

Medse vabimo nova sodelavca za zasedbo naslednjih dveh prostih delovnih mest:

Vabimo vse kandidate, ki se prepoznajo v objavi prostega delovnega mesta, da dopolnijo našo ekipo s svojim znanjem, izkušnjami in timskim duhom. Objavi sta v celoti dostopni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (povezava dosegljiva s klikom na naziv delovnega mesta), vašo prijavo pa prosimo pošljete na e-naslov info@imk.si ali na poštni naslov IMK, d.o.o., Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo kandidatov: 04. 07. 2023

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice

Prizadevanje za prost dostop do standardov, november 2020

IMK je konec leta 2014 začel postopek, ki je vsebinsko naravnan v brezplačen dostop do standardov, katerih uporaba je predpisana z zakonom. V nadaljevanju so popisani ključni dogodki do datuma objave tega zapisa na domači strani IMK.

Read More

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice

Opozorilo na obveznost izvajanja periodičnih pregledov jeklenih konstrukcij v času uporabe

Gradbeni zakon (GZ) v 124. členu podaljšuje uporabo dveh pravilnikov, ki sta bila objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 6/65. Gre za naslednja pravilnika:

  • Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih konstrukcij med eksploatacijo pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65),
  • Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 6/65 in Uradni list RS, št. 52/00 – ZGPro),

Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih konstrukcij med eksploatacijo med drugim predpisuje obveznost izvajanja pregledov jeklenih konstrukcij. Pravilnik razlikuje štiri vrste pregledov: redni, glavni, izredni in dopolnilni. Lastnike oziroma uporabnike objektov z jeklenimi konstrukcijami je želimo posebej opozoriti na obveznost rednih in glavnih pregledov. Časovni interval za izvajanje rednih pregledov je eno leto in je enak za vse vrste jeklenih konstrukcij. Časovni interval za izvajanje glavnih pregledov je vezan na vrsto jeklene konstrukcije in je določen na naslednji način:

  • 10 let za zgradbe;
  • 5 let za mostove;
  • 5 let za ostale jeklene konstrukcije.

Redno izvajanje pregledov je pomembno za varnost ljudi in opreme ter za nemoten potek poslovnih procesov. Izvajanje rednih in glavnih pregledov je pomembno tudi s pravnega stališča. V primeru škodnih dogodkov, še posebej, če gre za poškodbe pri delu, se v postopku preiskave in obravnave dogodka izpostavi tudi vprašanje, če so bili opravljeni predpisani pregledi. Morebitna opustitev pregledov pomeni resno tveganje za varnost ljudi in tudi resno poslovno tveganje za odškodninske zahtevke v primeru poškodb.

Opozorilo:
Obveščeni smo o delovni nesreči, do katere naj bi prišlo ob porušitvi jeklenega podesta. Inšpektor za delo, ki je obravnaval primer, je poznal vsebino pravilnika in je zahteval zapise o pregledih jeklene konstrukcije. Tudi v povezavi z opisanim dogodkom želimo opozoriti na zahtevo po izvajanju rednih in glavnih pregledov ter ustrezno dokumentiranje ugotovitev pregledov. Svetujemo, da redne preglede opravite skrbno in ne zgolj z namenom, da formalno zadostite zahtevi pravilnika.

Predlagamo, da vsaj za izvedbo glavnih pregledov angažirate strokovnjaka za jeklene konstrukcije. Tak pregled lahko naročite pri IMK, ki je strokovna organizacija specializirana za področje nosilnih jeklenih konstrukcij. IMK več kot 60 let deluje na področju jeklenih konstrukcij in ima redno zaposlene strokovnjake za jeklene konstrukcije.

Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih konstrukcij je po svoji vsebini pomemben za gradnjo objektov, katerih ključni ali pa sestavni del so nosilne jeklene konstrukcije. Vsebina pravilnika je pomembna za vse udeležence v procesu graditve, še posebej za investitorje in za upravne enote, saj pravilnik določa, da morajo tehnični pregled jeklene konstrukcije opraviti strokovni organi oziroma strokovnjaki za jeklene konstrukcije, ki izdajo tudi tako imenovano končno poročilo o izvedeni jekleni konstrukciji.

Opozorilo:
Izjava o lastnostih za dele jeklenih konstrukcij in CE-znak, ki ju izdelovalec izda na podlagi FPC-ja po SIST EN 1090-1, ne nadomeščata končnega poročila na podlagi strokovnega tehničnega pregleda izvedene jeklene konstrukcije.

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice

Dan jeklenih konstrukcij 2018

V letošnjem letu na Inštitutu za metalne konstrukcije v Ljubljani ponovno organiziramo enodnevno strokovno srečanje »Dan jeklenih konstrukcij«, ki bo potekalo 9.11.2018 v Ljubljani (Tehnološki park).

Osnovni namen srečanja je poleg promocije jeklenih konstrukcij ter ponovne združitve strokovne javnosti tudi obravnava izbranih strokovnih tematik s področja jeklenih konstrukcij. Izbrana tematika letošnjega srečanja je protikorozijska zaščita jeklenih nosilnih konstrukcij. V sklopu srečanja bodo predstavljeni strokovni prispevki vabljenih predavateljev, predvidene so tudi predstavitve referenčnih objektov z jekleno nosilno konstrukcijo, zgrajenih med leti 2015 in 2018 ter predstavitvi dveh diplomskih nalog s področja jeklenih nosilnih konstrukcij (UL FGG in UM FGPA).

Za vse udeležence na strokovnem srečanju je vstop prost, t.j. brez kotizacije, potrebna pa je predhodna prijava udeležbe - registracija najkasneje do 5. 11. 2018. Organizator si pridržuje pravico, da omeji skupno število udeležencev skladno s kapacitetami konferenčne dvorane. V tem primeru bodo nadaljnje prijave onemogočene in ustrezne informacije objavljene na spletni strani.

Parkirna mesta so na voljo v sklopu Tehnološkega parka (plačljivo parkirišče nasproti stavbe B, cena celodnevnega parkiranja znaša 4,50 €).

IMK bo kot organizator strokovnega srečanja za zainteresirane udeležence - pooblaščene inženirje (PI) IZS pripravil skupinsko vlogo za priznanje kreditnih točk za izobraževanja. Zainteresirani PI pripravo skupinske vloge označite ob prijavi na strokovno srečanje.

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice

Splavarska brv

Dne 30. 9. 2016 sta se sodelavca IMK Gregor Gruden in Marko Hozjan udeležila 9. Konference Bridges in Danube Basin, kjer sta predstavila prispevek z naslovom: “Splavarska brv (Rafting Footbridge)”. Preberi več “Splavarska brv”

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice

15 let od napada na WTC

V nedeljo 11. 9. 2016 mineva 15 let od napada na WTC dvojčka v New Yorku. Uradna razlaga porušitve dvojčkov WTC 1 in WTC 2 je v zadnjih letih predmet razprave. Izpostavljen je tudi dvom v uradno razlago porušitve stavbe WTC 7, ki se je porušila istega dne.
Preberi več “15 let od napada na WTC”

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice