Splošno

Varjenje kot proizvodnji proces je v industriji pogost ter običajno nepogrešljiv način spajanja posameznih kovinskih delov v polproizvode ali končne izdelke, kot so nosilne konstrukcije, tlačna ter strojna oprema, transportna sredstva itd.

Kot pri vsakem proizvodnem procesu se tudi pri varjenju zahteva doseganje določene kakovosti izvedenih del. Vsakokratno celovito preverjanje kakovosti vsakega posameznega zvarnega spoja je v praksi izvedljivo, vendar je iz ekonomskega stališča popolnoma nesprejemljivo za podjetja. Predvsem zaradi tega je za podjetja primerneje in ugodneje, da vzpostavijo sistem, s katerim se v proizvodnji vzpostavijo mehanizmi za stalno doseganje zahtevane kakovosti varilskih del.

Zahteve

Glede na kriterije (vrsta in kompleksnost proizvodov, raznolikost uporabljenih materialov, obvladovani načini varjenja, kompleksnost metalurških problemov itd.) se podjetja odloči glede izbire nivoja kakovosti pri izvajanju varilskih del. Le-ta lahko temelji tudi na osnovi produktnih standardov, zakonske regulative, pogodbenih obvez, raznih specifikacij itd. Standard EN ISO 3834 predvideva tri nivoje, in sicer:

  • Obširnejše zahteve(EN ISO 3834, 2. del)
  • Standardne zahteve (EN ISO 3834, 3. del)
  • Osnovne zahteve (EN ISO 3834, 4. del)

Podjetje z izpolnjevanjem zahtev iz serije standardov EN ISO 3834 vzpostavi v proizvodnji pogoje za doseganje določene kakovosti varilskih del, na podlagi certificiranja s strani neodvisne institucije ter pridobljenega certifikata pa lahko to izkazuje tudi v svojem poslovnem okolju. S tem se ne le poveča zaupanje naročnikov, ampak se pridobi tudi določena konkurenčna prednost.

vodja OE TSN

robert.cvelbar@imk.si

01 280 21 14

031 382 698

dr. Robert Cvelbar