Delavski most čez Savo v Kranju – periodični pregled in ocena stanja