IoT Interactive Live Platform - ILP

št. operacije: e-MA: OP20.04978
Obdobje: 1. 1. 2019 to 1. 1. 2021

Cilji projekta:
Projekt IoT Interactive Live Platform - ILP je namenjen razvoju novih produktov:

  • Cilj 1: Razvoj platforme IoT Interactive Life Platform – ILP. IoT Interactive Life Platform (ILP) bo odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih storitev.
  • Cilj 2: Vzpostavitev aplikacije Live Mining: Cilj aplikacije Live Mining je spodbujati ljudi k zdravemu načinu življenja in s tem povečanju varnosti preko rasti zavedanja po: zdravem prehranjevanju, gibanju, rednih zdravniških pregledih in preventivnih cepljenjih, zmanjševanju stresa …
  • Cilj 3: Vzpostavitev IoT odprta podatkovna platforma: Podatke, ki jih bodo zbirali SPP bodo shranjeni v odprti podatkovni platformi.
  • Cilj 4: Razvoj Interaktivnega Safety Point prikazovalnika in pripadajočih modularnih ohišij: Namen nove generacije prikazovalnikov z imenom Safety Point je ponuditi več-opravilne naprave, ki bodo omogočale zbiranje podatkov, interakcijo z ljudmi ter nudile defibrilator z navodili za uporabo in drugimi zdravstvenimi nasveti.
  • Cilj 5: Razvoj senzorike. Razvoj IoT senzorike za spremljanje operabilnosti defibrilatorjev in spremljanje okoljskih parametrov, dogajanja v okolici in senzorika, vezana na spremljanje zdravja populacije.

Pri tem sledimo posodobitvami in optimizaciji proizvodnje oz. posameznih tehnoloških rešitev in operacij od zasnove izdelka do končne realizacije.

Sofinanciranje projekta:
Projekt sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Partnerji:
Nosilec projekta in vodilni konzorcijski partner je Infinitus d.o.o., ki je tudi integrator aktivnosti in produktov ostalih konzorcijskih partnerjev:

  • IMK Ljubljana,
  • Kvader MT d.o.o. in
  • Zavoda 404.