Splošno

Za vse ključne procese (projektiranje, tehnično svetovanje, nadzor, preskušanje, certificiranje), ki potekajo v okviru dejavnosti IMK, je značilno, da so zelo odprti za kreativno delo in posledično tudi za raziskave in razvoj. Celo vsakdanje redno delo ni enolično in rutinsko, saj je večinoma povezano z obravnavo individualnih zahtev in okoliščin, ki jih je potrebno prepoznati in jih ustrezno obravnavati.

Raziskovalno-razvojna dejavnost je ključna za razvoj inštituta, zato je IMK načeloma odprt za sodelovanje tako z evropskimi in državnimi ustanovami, kot tudi z organizacijami iz gospodarstva. V dejanski praksi pa je raziskovalno in razvojno delo na IMK praviloma povezano predvsem z obravnavo realnih problemov iz prakse. Gre za t.i. uporabne (aplikativne) raziskave, najpogosteje na podlagi naročila iz gospodarstva. Včasih se raziskave opravijo na lastno pobudo, če je ob izvedbi naročila zaznan pojav, ki bi ga bilo koristno raziskati, sama raziskava pa bi presegala naročeni obseg storitve.

Čeprav IMK nima stalne raziskovalne skupine, pač pa se skupine tvorijo glede na potrebe raziskovalnega projekta, ima IMK pri ARRS registrirano raziskovalno-razvojno skupino sestavljeno iz sodelavcev vseh OE. V primeru obsežnejših in daljših raziskovalnih projektov in še posebej v primeru, ko so projekti financirani namensko iz javnih sredstev, se raziskovalne aktivnosti vodijo finančno ločeno.

Pretežni del raziskovalno-razvojnega dela se opravi na naslednjih področjih:

 1. Raziskave mehanskih lastnosti konstrukcijskih materialov,
 2. Ocena življenjske dobe jeklenih konstrukcij,
 3. Korozija in protikorozijska zaščita,
 4. Računske in eksperimentalne analize konstrukcijskih detajlov,
 5. Spoji in postopki spajanja konstrukcijskih elementov (varjeni in vijačni stiki),
 6. Raziskave povezane z varnostjo obratovanja energetskih objektov,
 7. Analiza celotnega življenjskega cikla konstrukcijskih sklopov in elementov (LCA).
Aplikativne raziskave procesa varjenja

direktor in vodja OE LKK

marjan.suban@imk.si

01 280 21 20

031 828 251

dr. Marjan Suban

vodja OE TSN

robert.cvelbar@imk.si

01 280 21 14

031 382 698

dr. Robert Cvelbar

vodja OE GK

gregor.gruden@imk.si

01 280 21 16

041 634 677

Gregor Gruden

Pomembnejši RR projekti v zadnjem obdobju

 1. Analiza korozijskega fenomena fleksibilne cevi – NEK (2013)
 2. Gubanje plinovodnih cevi pri hladnem krivljenju – IMP Promont (2013)
 3. Konstrukcija antenskih sistemov pri ekstremnih pogojih obratovanja – ZRMK (2012)
 4. Analiza izbočitve plinovoda med obratovanjem – IMP Promont (2012)
 5. Analiza razpok nastalih pri termitskem varjenju katodne zaščite zaradi stika jekla s staljenim bakrom – NEK (2010)
 6. Napredna valčna analiza za analizo konstrukcij (Advanced Wavelet Analysis for Structural Testing) – MVZT, EUREKA (2009-2012)
 7. Razvoj in postavitev spletnega podpornega informacijskega portala za področje kovinskih konstrukcij e-Konstrukcije – MVZT (2009-2010)
 8. Strokovna ocena stanja vodovodne napeljave – OIL (2009)
 9. Obvladovanje hrupa transformatorjev – ARRS (2007-2009)
 10. Uporaba metod in tehnik za oceno staranja in zagotovitev varnega obratovanja jedrskih in sevalnih objektov – ARRS (2008)
 11. Ocena življenjske dobe prostorskih konstrukcij podvrženih utrujanju – MVZT (2005)
 12. Metodologija za oceno preostale dobe materiala izpostavljenega lezenju – TEŠ (2005)
Raziskava mikrobiološko vplivane korozije v vodovodnih ceveh
Aplikativni raziskovalni projekt obvladovanje hrupa transformatorjev