Splošno

Projektiranje jeklenih konstrukcij je ena od izvornih in osnovnih dejavnosti IMK, ki se pretežno izvaja v organizacijski enoti Gradbene konstrukcije (OE GK). IMK lahko opravi projektiranje v celovitem obsegu ali po posameznih fazah, kar je odvisno predvsem od potrebe in želje naročnika. Ne glede na obseg naročila pa IMK tudi pri projektiranju sledi zahtevam kakovosti, saj se zaveda, da je kakovost projektne dokumentacije izjemno pomembna za izločitev nepredvidenih dodatnih stroškov v času izdelave in montaže jeklene konstrukcije. Prav zaradi izkazane visoke strokovnosti so med referencami IMK na področju projektiranja pomembni in strokovno zahtevni objekti s področja jeklenih konstrukcij v Sloveniji ali v tujini.

Dejavnosti, ki jih opravlja IMK v okviru procesa projektiranja so:

vodja OE GK

gregor.gruden@imk.si

01 280 21 16

041 634 677

Gregor Gruden

Hradeckega most (revitaliziran Mrtvaški most) na novi lokaciji v Trnovem, Ljubljana

Plinovodni most in most za pešce v Zlatoličju

Izdelava projektne dokumentacije:

 • idejne zasnove (IDZ),
 • idejni projekti (IDP),
 • projekti za razpis (PZR)
 • projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
 • projekti za izvedbo (PZI),
 • projekti izvedenih del (PID).

Statični izračuni in računske analize konstrukcij:

 • statične in dinamične analize stavb, cestnih in železniških mostov, industrijskih, energetskih ter infrastrukturnih objektov v skladu z veljavnimi Evrokod standardi,
 • analize požarne odpornosti (“vroči račun”) v skladu z veljavnim Evrokod standardom SIST EN 1993-1-2.
Revizije in recenzije projektne dokumentacije:

 • stavbe
 • cestni in železniški mostovi,
 • industrijski, energetski in infrastrukturni objekti.

Reference:

 • Goodyear Dunlop Sava Tires: Proizvodna hala Polizdelki (2018); DGD, PZI
 • Goodyear Dunlop Sava Tires: Proizvodna hala Konfekcija (2018); DGD, PZI
 • Nadhod nad AV Voklo (2018); Optimizacija JK, PZI, Delavniška dokumentacija
 • Cinkarna Celje: Vgradnja filtra in posode (2018); PZI, Delavniška dokumentacija
 • Cinkarna Celje: Modernizacija razklopa in raztapljanja rud ter čiščenja razklopnih plinov (2018); PGD, PZI, Delavniška dokumentacija
 • Cinkarna Celje: Hala mletja imenita (2017); PGD, PZI, Delavniška dokumentacija
 • Družinski wellness Termalia (2017); Statični izračun, PZI, Delavniška dokumentacija
 • Proizvodna hala Tajfun Sevnica (2017); Statični izračun, PZI, Delavniška dokumentacija
 • Metal Ravne: Rekonstrukcija Jeklarne I – postavitev novih mostnih dvigal 60t+30 t (2015); Statični izračun, PZI, Delavniška dokumentacija
 • Nadhod nad železniško progo in brv čez Grubarjev kanal (2013), PGD, PZI, PID
 • Obnova mostu čez Savo v Črnučah (2013), IDZ, PZI
 • Splavarska brv v Celju (2013), PZI
 • Rekonstrukcija Livne hale Metal Ravne – postavitev 130 t mostnega dvigala (2013), PZI statika
 • Skladiščna hala Goodyear Dunlop Sava tires (2012), PGD, PZI
 • Sanacija železniških mostov na progi Pragersko – Ormož – Hodoš – d.m. (2012), PZI
 • Stadion Kočevje s pripadajočimi objekti in napravami (2012), PZI
 • Sanacija Delavskega mostu v Kranju (2012), PZI
 • Rekonstrukcija hale Blooming Acroni Jesenice – postavitev 145t dvigala (2011), PGD, PZI, PID
 • Rekonstrukcija hale Peči in hale Vlivališča Acroni Jesenice – postavite 135t in 200t dvigal (2011), PZI statika
 • Rekonstrukcija proizvodne hale Monter Dravograd – postavitev 20t dvigala (2011), PZI
 • Nova proizvodna hala za postavitev EPŽ 3 naprave s pomožnimi tehnološkimi agregati v Metal Ravne (2011); PGD, PZI, “vroči račun”
 • Statični račun portalnega žerjava HE Dravograd (2010)
 • Sanacija mostu čez Savo v Tacnu v km. 1+850 ceste R2-639 (2010); PGD, PZI
 • Rekonstrukcija Mrtvaškega mostu v Ljubljani (2010), PGD, PZI
 • Plinovodni most Zlatoličje (2010); PGD, PZI
 • Glavna stavba letališča v Erevanu, Armenija (2010); PGD, PZI statika
 • Rekonstrukcija in optimizacija naprave za kontinuirno litje s pripadajočimi objekti (2009); PZI
 • Rekonstrukcija Striper hale Acroni Jesenice (2009); PGD, PZI, PID
 • Športna dvorana Podčetrtek (2009); PGD, PZI
 • Športna dvorana OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki; »vroči račun« (2009)
 • Večnamenska športna dvorana Kranj; »vroči račun« (2008)
 • Športna dvorana Veszprem Arena, Madžarska (2008); PGD, PZI
 • Most čez Ljubljanico v Podpeči (2007); PGD, PZI
 • Objekt zalogovnika lesne mase v TE-TOL Ljubljana (2005); PGD, PZI
 • Začasni mostovi tipa Mabey C200 – statični izračuni
 • Steklarna Hrastnik – nova tovarna (2005); PGD revizija, PZI, “vroči račun”
 • Sanacija mostu čez Krko na Dvoru (2004); PZI
 • Mercator center Djakovo, Hrvaška (2004); PZI
 • Mercator center Celje z multikinom (2003); PZI
 • Mercator center Split, Hrvaška (2002); PGD
 • Objekt nove tehnologije – razvoj, raziskave in testiranje EMO Orodjarna Celje (2002); PGD, PZI
 • Cerkvenikov most čez Hankejev kanal v Škocjanskih jamah (2001); PGD, PZI
 • Tovarna steklenic BSN Beziers (2000); PGD, PZI
 • Rekonstrukcija (zamenjava in razširitev) cestnega nadvoza nad železnico v Trebnjem (2000); PGD, PZI
 • Avtosalon INTEGRAL Jesenice (2000); PZI jeklene konstrukcije
 • Zgradba turbin v TE Brestanica; PZI
 • Sanacija mostu čez Savo v Radečah (1998); PGD, PZI
 • Železniški most preko reke Save v km 538+019 desnega tira proge Zidani most – Ljubljana (1998); PZR, PGD, PZI
 • Cestni most čez Ljubljanico na Vrhniki na cesti R-324 (1997); PGD, PZI
 • Sanacija jeklene nosilne konstrukcije mostu čez Dravinjo v KS Zbelovo (1995)
 • Sanacija viadukta Završnica na cesti M-1 (1994); PZI
 • Sanacija cestnega mostu Kandija v Novem mestu (1994); PGD, PZI
 • Sanacija železniškega mostu čez Savo v Zalogu v km. 557+225 proge Dobova-Jesenice (1992)
 • Viseči most za pešce čez Savo v Renkah (1991); PGD, PZI

 • Daljnovod 110 kV Maribor – Cirkovce (2013), recenzija
 • Bazne postaje Telekom (2013), recenzije izbranih mest
 • PZI sanacije vodovodnega sistema OIL (2013), recenzija
 • Stadion in športna dvorana Stožice (2012), recenzija
 • Prostor za mobilno opremo NEK (2012), kontrolni statični izračun – revizija
 • Most čez Savo v Martuljku (2009); revizija
 • FRI in FKKT – “Objekt X” (2009); revizija
 • Brv čez Grubarjev kanal na Špici (2008); revizija
 • Mednarodni mejni prehod Zavrč (2007), revizija
 • Razširitev jeklarne Acroni Jesenice – Hala vložka (2007); revizija
 • Hangar za vzdrževanje Airbus- Adria Brnik (2005), recenzija
 • Vhodna avla Iskratel Kranj (2005), revizija
 • Steklarna Hrastnik – nova tovarna (2005); PGD revizija, PZI, “vroči račun”
 • Hangar male aviacije na Aerodromu Brnik (2004); revizija
 • Supernova Koper (trgovski center, vezni most, OBI, fasada) v Kopru (2002); revizija
 • Nadzidava OŠ France Prešeren v Kranju (2002); revizija
 • Bencinski servis AGIP Rudnik v Ljubljani (2002); revizija
 • Distribucijski center Sava Tires v Kranju (2001); revizija
 • Betonarna BAUMIX II 2.0/150 CM Celje, baza Pirešica (2001); nostrifikacija – revizija PGD statike
 • Regalno skladišče v skladišču ND Petrol Zalog (2000); nostrifikacija – revizija PGD statike
 • Regalno in paletno skladišče v novi tovarni hladilnikov Gorenje v Velenju (2000); nostrifikacija – revizija PGD statike

Industrijski objekti:

Statični račun in izdelava projektne dokumentacije – izbrani primeri.

Premostitveni objekti:

Statični izračun in izdelava projektne dokumentacije jeklenih in sovprežnih mostov.

Športni objekti:

Ostali objekti:

Statični izračun jeklene konstrukcije glavne stavbe letališča Erevan v Armenija.