Splošno

Neporušne preiskave se uporabljajo predvsem za ugotavljanje napak v osnovnih materialih, varjenih spojih ali izdelkih iz jekla. IMK opravi pretežni del neporušnih preiskav na terenu ali pri naročniku, saj so naročila vezana predvsem na ugotavljanje stanja objekta ali opreme v času gradnje ali v času obratovanja. Prav v primeru tehnološke opreme, ki je izpostavljena zahtevnim obratovalnim pogojem, so rezultati neporušnih preiskav pomembna podlaga za strokovno oceno stanja in svetovanje glede potrebnih vzdrževalnih posegov na opremi, kot na primer: tlačna oprema, cevovodi, rotirajoči strojni deli, dinamično obremenjene konstrukcije.

IMK izvaja naslednje vrste neporušnih preiskav:

 • Vizualne preiskave (VT),
 • Preiskave s tekočimi penetranti (PT),
 • Preiskave z magnetnimi delci (MT),
 • Radiografske preiskave (RT),
 • Ultrazvočne preiskave (UT),
 • Videoskopske preiskave,
 • Preskus tesnosti z vakuumiranjem,
 • Meritve globine razpok,
 • Meritve debeline zaščitnih premazov,
 • Meritve elektro prebojne trdnosti izolacije,
 • Ultrazvočne meritve debeline stene

vodja področja

janko.vodisek@imk.si

01 280 21 60

041 634 676

Janko Vodišek

vodja OE LKK

marjan.suban@imk.si

01 280 21 20

031 828 251

dr. Marjan Suban