Splošno

Mehanske preiskave se uporabljajo za ugotavljanje mehanskih lastnosti materialov, izdelkov in konstrukcij. Pri mehanskih preiskavah običajno pride do porušitve preskušanca, pri nekaterih preiskavah pa le-ta ne nastopi, npr. obremenilni preskus. IMK lahko opravi vse mehanske preskuse, ki so potrebni za določitev ključnih mehanskih lastnosti kovin. Mehanski preskusi so navedeni v nadaljevanju in sicer so ločeno navedeni akreditirani postopki in preskusi.

Akreditirani postopki in preskusi:

 • natezni preskus pri temperaturi okolice,
 • preskus trdote:
  • Vickers
  • Brinell
  • Rockwell
 • preskus zarezne žilavosti (do 300J),
 • tehnološki upogibni in povratnoupogibni preskus,
 • preskušanje vijačnega materiala,

Drugi postopki in preskusi:

 • natezni preskus pri temperaturah od -40°C do +700°C,
 • tlačni preskus pri temperaturi okolice,
 • preskus zarezne žilavosti do +700°C,
 • funkcionalni preskusi različnih gradbenih elementov,
 • preskus prednapetih vijačnih stikov,
 • električne meritve mehanskih veličin,
 • obremenilne preskušnje konstrukcij,
 • tehnološki preskusi po zahtevah aplikativnih standardov ali naročnika.

vodja področja

roman.gregorcic@imk.si

01 280 21 47

041 592 908

Roman Gregorčič

vodja OE LKK

marjan.suban@imk.si

01 280 21 20

031 828 251

dr. Marjan Suban

Primeri mehanskih preskusov:

Natezni preskus:

 • jeklene pločevine,
 • varjenih stikov,
 • vijakov in vijačnih sestavov,
 • geotehničnih sider,
 • betonskega jekla in armaturnih mrež,
 • jeklenih pletenic.

Preskus udarne žilavosti:

 • pločevine in profilov,
 • varjenih spojev,
 • vijakov

Preskus trdote po metodah:

 • Vickers,
 • Brinell,
 • Rockwell

Upogibni (tehnološki) preskusi:

 • varjenih spojev,
 • betonskega jekla in armaturnih mrež.

Obremenilni preskusi konstrukcij: