Korozijske preiskave obsegajo naslednje vrste korozije:

Splošna korozija:

 • atmosferska korozija,
 • galvanska korozija,
 • korozija v raztaljenih soleh,
 • visokotemperaturna korozija.

Lokalna korozija:

 • špranjska korozija,
 • jamičasta korozija.
Metalurško vplivana korozija:

 • interkristalna korozija,
 • selektivno raztapljanje.

Pokanje zaradi delovanja okolja

 • napetostno korozijsko pokanje,
 • vodikova krhkost.

Mehansko podprta degradacija:

 • erozivna korozija,
 • kavitacija,
 • korozijska utrujanja,
 • mikrobiološko vplivna korozija.

vodja OE LKK

marjan.suban@imk.si

01 280 21 20

031 828 251

dr. Marjan Suban

rika.legat@imk.si

01 280 21 58

040 232 166

Rika Legat

Korozijske preiskave so računalniško podprte.

Programska oprema omogoča naslednje meritve:

 • ciklična potenciodinamična polarizacija,
 • anodna reaktivacijska polarizacija,
 • potenciostatska metoda,
 • galvanska korozija,
 • galvanostatska metoda,
 • korozijski potencial v določenem času,
 • potenciodinamična polarizacija,
 • Tafelov zapis polarizacije,
 • polarizacijska upornost.

Špranjska korozija

Trgalna naprava s konstantno obremenitvijo za raziskave napetostne korozije in vodikove krhkosti