Splošno

S pomočjo kemijske analiza je omogočeno ločevanje, prepoznavanje in kvantificiranje kemičnih sestavin (elementov) v snovi. V našem primeru se za kvantitativno analizo tj. določanje vsebnost osnovnih elementov v različnih kovinskih materialih, uporablja metoda optične emisijske spektrometrije (OES).

Spektrometer s katerim razpolaga laboratorij, omogoča hitro analizo vseh glavnih legirnih elementov in prepoznavanje izjemno nizkih ravni elementov v kovinah, kakor tudi dušik v jeklu. Analizo je možno izvesti na vzorcu, ki ima ravno površino vsaj premera 5 mm, možno pa jo je izvesti tudi na okroglih žicah premera le nekaj milimetrov.

vodja OE LKK

marjan.suban@imk.si

01 280 21 20

031 828 251

dr. Marjan Suban

rika.legat@imk.si

01 280 21 58

040 232 166

Rika Legat