Splošno

Preskušanje kovinskih materialov, izdelkov iz kovin in postopkov izdelave sodi med ključne procese v okviru osnovne dejavnosti IMK. Preskušanje se pretežno izvaja v okviru dejavnosti organizacijske enote Laboratorij kovinskih konstrukcij (OE LKK), ki ima usposobljeno osebje ter razpolaga z vso ključno opremo za izvajanje mehanskih (porušnih), neporušnih in metalografskih preiskav ter obremenilnih preskusov na področju jeklogradnje in strojegradnje. Laboratorij poslovno sodeluje pretežno s poslovnimi partnerji, ki delujejo na področju gradbeništva, metalurgije, energetike in petrokemije.

V okviru dejavnosti opravlja laboratorij naslednje karakteristične skupine preiskav:

  • mehanske preiskave ter obremenilne preskušnje,
  • neporušne preiskave,
  • metalografske preiskave,
  • korozijske in abrazijske preiskave,

Certifikati in akreditacije

Laboratorij je v okviru sistema vodenja kakovosti IMK certificiran po standardu ISO 9001, poleg tega pa je za ključne metode preskušanja akreditiran tudi po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev).

vodja OE LKK

marjan.suban@imk.si

01 280 21 20

031 828 251

dr. Marjan Suban