Splošno

IMK je priglašen organ (NB 1647) znotraj EU in izvaja certificiranje proizvajalčevega sistema nadzora proizvodnje (Factory production control – FPC) glede na zahteve harmoniziranih standardov za vijake za vgradnjo v gradbene konstrukcije:

  • SIST EN 15048-1: Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve,
  • SIST EN 14399-1: Visokotrdnostne prednapete vijačne zveze za kovinske konstrukcije – 1.del: Splošne zahteve.

vodja OE TSN

robert.cvelbar@imk.si

01 280 21 14

031 382 698

dr. Robert Cvelbar
V primeru ustreznosti proizvajalčevega sistema nadzora proizvodnje (dokumentiran sistem, ustrezna dokazila, opravljeni začetni tipski preskusi in preskusi potrebni za spremljanje proizvodnje) IMK izda FPC certifikat v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih. Ta certifikat je osnova, da proizvajalec lahko poda izjave o lastnostih ter namesti CE oznako na svoj proizvod.

Preiskušanje vijačnega materiala

Sestavni del proizvajalčevega sistema nadzora proizvodnje je tudi izvajanje začetnih tipskih preskusov in preskusov za spremljanje proizvodnje. Preskuse vijačnega materiala izvajamo tudi na IMK v okviru akreditiranega laboratorija.

Diagram preskusa ustreznosti predobremenitve vijakov za prednapenjanje (SIST EN 14399-2)

Začetni tipski preskusi obsegajo:
celovito preskušanje elementov vijačnih sestavov (vijakov, matic, podložk) po naslednjih standardih:

  • SIST EN ISO 898-1: Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega in legiranega jekla – 1 del. Vijaki s specificiranim trdnostnim razredom – Grobi in fini navoj,
  • SIST EN ISO 898-2: Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega jekla in jeklene zlitine – 2 del. Matice z določenimi razredi trdnosti – Grobi in fini navoj,
  • SIST EN 3506-1: Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla – 1 del: Vijaki,
  • SIST EN 3506-2: Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla – 1 del: Matice.

ter vijačnih sestavov po standardih:

  • SIST EN 15048-2 Vijačne zveze brez prednapetja – 2.del: Preskus ustreznosti,
  • SIST EN 14399-2 Visoko-trdnostne prednapete vijačne zveze za kovinske konstrukcije – 2.del: Preskus ustreznosti pred-obremenitve.

Vijak s porušitvijo navoja pri preskusu ustreznosti (SIST EN 15048-2)

Vijak s porušitvijo stebla pri preskusu ustreznosti (SIST EN 15048-2)


Vloga za certificiranje FPC

 


Vloga za certificiranje proizvoda

 


Priloga 1: Podrobnejši obseg certificiranja po EN 15048-1

 


Priloga 1: Podrobnejši obseg certificiranja po EN 14399-1