Splošno

Na osnovi dolgoletnega usklajevanja je bil sprejet harmonizirani standard EN 1090-1, katerega uporaba je postala obvezna s 1.7.2014. S standardom EN 1090-1 ter s pripadnima standardoma EN 1090-2 in EN 1090-3 je bolje urejeno področje izvedbe jeklenih in aluminijastih konstrukcij.

Vloga IMK pri implementaciji standardov EN 1090-1 in EN 1090-2
IMK je prevedel oba standarda, saj je ocenil, da je prevod ključen za uspešno implementacijo v praksi. IMK je organiziral tudi seminarje za potencialne uporabnike predmetnih standardov.

vodja OE TSN

robert.cvelbar@imk.si

01 280 21 14

031 382 698

dr. Robert Cvelbar

Postopek presoje skladnostiIMK je prvi v Sloveniji pridobil imenovanje s strani resornega ministrstva za certificiranje po standardu EN 1090-1 in tako na podlagi imenovanja in kot priglašeni organ (NB 1647) znotraj EU izvaja certificiranje sistema nadzora proizvodnje (Factory Production Control – FPC) glede na zahteve harmoniziranega standarda:

  • SIST EN 1090-1 SIST EN 1090-1 »Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij«

ki ga dopolnjujeta naslednja proizvodna standarda:

  • EN 1090-2: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij
  • EN 1090-3: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 3. del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije.

V primeru ustreznosti proizvajalčevega sistema nadzora proizvodnje (dokumentiran sistem, ustrezna dokazila, opravljeni začetni tipski preskusi in preskusi potrebni za spremljanje proizvodnje) IMK izda FPC certifikat v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih. Certifikat je osnova, da proizvajalec lahko izda izjave o lastnostih ter namesti CE oznako na svoj proizvod.

Zahteve za varjenje

Zahteve za varjenje določajo izvedbeni razredi. Povezava med izvedbenimi razredi po standardu EN 1090-2 in zahtevami za kakovost pri talilnem varjenju standardov serije EN ISO 3834 je:

EN 1090-1 EXC 1 EXC EXC 3 EXC 4
EN ISO 3834 4. del 3. del 2. del 2. del
zahteve osnovne standardne obširne obširne