Splošno

Varjenje sodi med ključne procese spajanja na področju jeklenih konstrukcij. IMK ima dolgoletno tradicijo na področju zagotavljanja kakovosti varjenja in sicer opravlja naslednje storitve:

 • preskušanje in certificiranje varilcev in varilnih postopkov,
 • preiskave kvalitete varjenja,
 • izdelava in preverjanje tehnologije varjenja,
 • nadzor varilskih del na terenu.

andrej.zajec@imk.si

01 280 21 32

031 753 942

Andrej Zajec

rika.legat@imk.si

01 280 21 58

040 232 166

Rika Legat

Preskušanje in certificiranje varilcev

Kvaliteta zavarjenih spojev je v veliki meri odvisna od usposobljenosti varilcev, ki morajo imeti poleg ustreznega teoretičnega znanja tudi ustrezno ročno spretnost. Zaradi pomena njihovega dela morajo varilci svojo usposobljenost dokazovati s certifikatom, ki ga pridobijo na podlagi uspešno opravljenega preverjanja. Tudi po pridobitvi certifikata morajo varilci svojo usposobljenost nato periodično potrjevati.

Potek preskušanja in certificiranja varilcev

Preskus varilcev običajno izvajamo pri naročnikih, po dogovoru pa se ga lahko izvede tudi na IMK. Pred pričetkom preskušanja lahko naročniku na njegovo željo pomagamo pri odločitvi, kakšne vzorce morajo varilci zavariti, da bodo pokrite vse zahteve, ki se tičejo območja veljavnosti posameznih certifikatov.

Makroskopska preiskava sočelnega zvara

Certificiranje varilcev se najpogosteje izvaja skladno z naslednjimi standardi:

 • EN ISO 9606-1,
 • EN 13067,
 • EN ISO 13585,
 • AD 2000 Merkblatt HP3,
 • ASME sec. IX.

Preskušanje in certificiranje varilnih postopkov

Poleg usposobljenega varilca je pogoj za dobro izveden zvarni spoj tudi ustrezna tehnologija varjenja. Na IMK preskušamo ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu EN ISO 15614-1 (za jekla ter nikelj in nikljeve zlitine) in EN ISO 15614-2 (za aluminij in aluminijeve zlitine), na željo naročnika pa tudi po drugih standardih, kot na primer ASME sec. IX, oziroma drugih zahtevah, kot na primer DVS (DVS 1702) ter TÜV (AD 2000 HP 2/1).

IMK izvaja certificiranje varilcev za različne načine varjenja:

 • talilnega varjenja kovinskih materialov:
  • ročno obločno varjenje,
  • MAG varjenje,
  • MIG varjenje,
  • TIG varjenje,
  • varjenje pod praškom,
  • plamensko varjenje.
 • varjenje termoplastov:
  • varjenje z objemko,
  • ekstrudijsko varjenje,
  • varjenje z vročim orodjem.
 • trdo spajkanje Cu cevovodov.