Splošno

Sestavni del poslanstva IMK je zagotavljanje in kontrola kakovosti na področju jeklenih konstrukcij. V skladu s poslanstvom je IMK ves čas svojega obstoja opravljal tudi dejavnost, ki vsebinsko sodi v certificiranje, razlika je le v poimenovanju, ki se je s časom spreminjalo predvsem v povezavi s spremembami regulative. Sedanje stanje in poimenovanje je povezano s prevzemom pravnega reda EU in z aktualnim sistemom zagotavljanja in dokazovanja ustreznosti.

IMK je sledil spremembam in pridobil ključna imenovanja za področje jeklenih konstrukcij. V skladu s trendi na področju certificiranja in preskušanja ima IMK vzpostavljen in certificiran sistem vodenja po standardu ISO 9001. Na področjih, ki so ključna za certificiranje in preskušanje pa je IMK pridobil tudi akreditacije, kot je navedeno v nadaljevanju.

Imenovanje IMK

IMK je priglašen organ (NB 1647) znotraj EU in izvaja certificiranje proizvajalčevega sistema nadzora proizvodnje (Factory production control – FPC) glede na zahteve harmoniziranih standardov.

Akreditacije IMK

IMK ima pridobljene akreditacije po naslednjih krovnih standardih:

  • SIST EN ISO/IEC 17024: Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja
  • SIST EN ISO/IEC 17025: Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
  • SIST EN ISO/IEC 17065: Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve

Informacije za naročnike certifikacijskih storitev (izvlečki iz dokumenta 2-C-00, verzija 09, datum izdaje 30. 09. 2022):

Vložniki, kandidati in certificirane osebe lahko podajo svoje predloge za izboljšanje sheme certificiranja na spodnjem obrazcu. Vsa mnenja in predlogi bodo obravnavani na Nadzornem odboru certificiranja. Predlagatelji bodo obveščeni o upoštevanju podanih predlogov.

Varovanje osebnih podatkov (Uredba o varstvu podatkov-GDPR): Za vse imetnike certifikatov obvladujemo osebne podatke v skladu s certifikacijsko shemo. O preteku certifikatov obveščamo naročnika po telefonu, pošti oz. elektronski pošti. Vaše osebne podatke hranimo, uporabljamo in varujemo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo.