Dan jeklenih konstrukcij 2018

V letošnjem letu na Inštitutu za metalne konstrukcije v Ljubljani ponovno organiziramo enodnevno strokovno srečanje »Dan jeklenih konstrukcij«, ki bo potekalo 9.11.2018 v Ljubljani (Tehnološki park).

Osnovni namen srečanja je poleg promocije jeklenih konstrukcij ter ponovne združitve strokovne javnosti tudi obravnava izbranih strokovnih tematik s področja jeklenih konstrukcij. Izbrana tematika letošnjega srečanja je protikorozijska zaščita jeklenih nosilnih konstrukcij. V sklopu srečanja bodo predstavljeni strokovni prispevki vabljenih predavateljev, predvidene so tudi predstavitve referenčnih objektov z jekleno nosilno konstrukcijo, zgrajenih med leti 2015 in 2018 ter predstavitvi dveh diplomskih nalog s področja jeklenih nosilnih konstrukcij (UL FGG in UM FGPA).

Za vse udeležence na strokovnem srečanju je vstop prost, t.j. brez kotizacije, potrebna pa je predhodna prijava udeležbe - registracija najkasneje do 5. 11. 2018. Organizator si pridržuje pravico, da omeji skupno število udeležencev skladno s kapacitetami konferenčne dvorane. V tem primeru bodo nadaljnje prijave onemogočene in ustrezne informacije objavljene na spletni strani.

Parkirna mesta so na voljo v sklopu Tehnološkega parka (plačljivo parkirišče nasproti stavbe B, cena celodnevnega parkiranja znaša 4,50 €).

IMK bo kot organizator strokovnega srečanja za zainteresirane udeležence - pooblaščene inženirje (PI) IZS pripravil skupinsko vlogo za priznanje kreditnih točk za izobraževanja. Zainteresirani PI pripravo skupinske vloge označite ob prijavi na strokovno srečanje.

Objavil/a Inštitut za metalne konstrukcije Novice