Dan jeklenih konstrukcij 2015

Inštitut za metalne konstrukcije iz Ljubljane je v letu 2015 praznoval 60 letnico obstoja. Ob tej priložnosti smo organizirali enodnevno strokovno srečanje z naslovom: »Dan jeklenih konstrukcij«, ki je potekalo 19. 11. 2015 v Ljubljani.

Osnovni namen srečanja je bil poleg promocije jeklenih konstrukcij ter ponovne združitve strokovne javnosti tudi obravnava strokovnih tematik s področja jeklenih konstrukcij. Tematika letošnjega srečanja so bila jekla visoke trdnosti, v sklopu srečanja so bili predstavljeni tudi strokovni prispevki vabljenih predavateljev. Sledile so predstavitve referenčnih objektov z jekleno nosilno konstrukcijo, zgrajenih v letu 2014 in 2015 ter predstavitve diplomskih nalog s področja jeklenih nosilnih konstrukcij tako s FGG kot s FGPA.