EN ISO 9606-1:2017 - Preskušanje usposobljenosti varilcev

Preskusni zvar (testni vzorec)

Vnosno polje Opomba Slika
111 Ročno obločno varjenje 114 Varjenje s samozaščitno žico 131 MIG varjenje 135 MAG varjenje 136 MAG varjenje s praškom polnjeno žico 138 MAG varjenje s kovinskim prahom polnjeno žico 141 TIG varjenje s polno žico 142 TIG varjenje brez dodajnega materiala 143 TIG varjenje s stržensko žico 145 TIG varjenje z uporabo reduciranega plina 311 Plamensko varjenje Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image Weld Process Image
lw Varjenja v levo rw Varjenje v desnno
P Pločevina T Cev, votli profil Weld Type Image
BW Sočelni zvar FW Kotni zvar Weld Type Image
FM1 Nelegirana in drobnozrnata jekla FM2 Visokotrdnostna jekla FM3 Jekla odporna na lezenje Cr<3.75% FM4 Jekla odporna na lezenje 3.75%≤Cr≤12% FM5 Nerjavna in toplotno obstojna jekla FM6 Nikelj in nikljeve zlitine
1 Nizkoogljična jekla z ReH≤460 MPa 2 Termomehansko obdelana drobnozrnata jekal z ReH≥360 MPa 3 Poboljšana in izločevalno-utrjena drobnozrnata jekla, razen nerjavnih jekel, z ReH≥360 MPa 4 Z vanadijem nizko legirna Cr-Mo-(Ni) jekla z Mo≤0,7 % in V≤0,1 % 5 Cr-Mo jekla brez vanadija z C≤0,35 % 6 Z vanadijem visoko legirana Cr-Mo-(Ni) jekla 7 Feritna, martenzitna ali izločevalno-utrjena nerjavna jekla z C≤0,35 % in 10,5%≤Cr≤30% 8 Avstenitna nerjavna jekla, Ni≤35 % 9 Jekla legirana z nikljem Ni≤10,0 % 10 Avstenitno feritna nerjavna jekla (duplex) 11 Jekla iz skupine 1 razen tistih z 0,30 %<C≤0,85 %
Thicknesses Image
Če sta debelini enaki (t1=t2),
je dovolj vnesti samo vrednost t1.

V primeru varjenja cev na pločevino,
t1 predstavlja debelino pločevine in
t2 predstavlja debelino stene cevi.
Thicknesses Image
Diameter Image
Weld Position Image

Območje veljavnosti za varilca in izbrani preskusi zvar


Oznaka: ISO 9606-1

Parameter Preskusni zvar Območje veljavnosti
Način varjenja
Vrsta prehoda materiala
Vrsta proizvoda
Vrsta zvara
Skupina(e) dodajnega materiala
Vrsta dodajnega materiala/oznaka
Debelina materiala t [mm]
Debelina zvara s [mm]
Zunanji premer cevi D [mm]
Položaj varjenja
Podrobnosti o zvaru


Za certificiranje (varilcev, operaterjev, varilnih postopkov, varilne proizvodnje)
ali ponudbo v zvezi s tem,
smo vam na razpolago na teh navedenih kontaktih:

INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE d.o.o.

Mencingerjeva 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

www.imk.si

E-naslo: info@imk.si

Tel. št.: +386 1 2802 100