Prizadevanje za prost dostop do standardov

IMK je konec leta 2014 začel postopek, ki je vsebinsko naravnan v brezplačen dostop do standardov, katerih uporaba je predpisana z zakonom. V nadaljevanju so popisani ključni dogodki do datuma objave tega zapisa na domači strani IMK.

Opozorilo na obveznost izvajanja periodičnih pregledov jeklenih konstrukcij v času uporabe

Gradbeni zakon (GZ) v 124. členu podaljšuje uporabo dveh pravilnikov, ki sta bila objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 6/65. Gre za naslednja pravilnika: Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih konstrukcij med eksploatacijo pri jeklenih nosilnih konstrukcijah (Uradni list SFRJ, št. 6/65), Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij (Uradni list SFRJ, …